“Hall” Centre d’art Santa Mònica, Barcelona, 2000

Dibuixos